ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ ກົມກວດກາ, ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ !!!

ກົດໝາຍຂອງ ກ.ວ.ຕ

ກົດໝາຍຂອງ ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

ລຳດັບ ຫົວຂໍ້ ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ ວັນເດືອນປີປະກາດໃຊ້ ປະເພດນິຕິກຳ ໝາຍເຫດ ດາວໂຫລດ

1

ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

 ກົມວິທະຍາສາດ

 19 ກໍລະກົດ 2013

 ກົດໝາຍ

 

 ກົດເພື່ອດາວໂຫລດ

2 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານ (ສະບັບປັບປຸງ)  ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ  18 ກໍລະກົດ 2013  ກົດໝາຍ    ກົດເພື່ອດາວໂຫລດ
3 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການວັດແທກ (ສະບັບປັບປຸງ)  ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ  13 ທັນວາ 2013  ກົດໝາຍ    ກົດເພື່ອດາວໂຫລດ
4 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ  7 ທັນວາ 2012 ກົດໝາຍ    ກົດເພື່ອດາວໂຫລດ
5 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ 20 ທັນວາ 2011 ກົດໝາຍ    ກົດເພື່ອດາວໂຫລດ
6 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພທາງດ້ານ ເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ ສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ 18 ທັນວາ 2013  ກົດໝາຍ  

 ກົດເພື່ອດາວໂຫລດ

7 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ ກົມເຕັກໂນໂລຊີນະວັດຕະກຳ 18 ທັນວາ   2017
ກົດໝາຍ
 

 ກົດເພື່ອດາວ ໂຫລດ

  

ແຜນທີ່

 

ຄັງຮູບພາບ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

​ທີ່ຕັ້ງ  :    ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ​ແລະ ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ

             ຕຶກ​ 100

​ໂທ    :    (+856-21) 243310 ຕໍ່ 110

             (+856-21) 255075 ຕໍ່ 110

​ແຟັກ  :    (+856-21) 213 470

ຕູ້ ປ​.ນ:   2279, ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ

ອີເມວ:    doi@most.gov.la

​ເວັບ​ໄຊ:   ​doi.most.gov.la

ຖະໜົນ ນາໄຮ່ດຽວ, ບ້ານ ສີດຳດວນ, ​ເມືອງ ຈັນທະ​ບູລີ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Tuesday the 21st. ສະຫວງນລິຂະສິດໂດຍ ກົມກວດກາ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ. ອອກແບບໂດຍ ກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.