ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ ກົມກວດກາ, ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ !!!

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ກົມກວດກາ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມກວດກາ ສະບັບເລກທີ 0842/ກວຕ, ລົງວັນທີ 21 ທັນວາ ປີ 2011.  ຄັ້ງທີສອງໄດ້ມີການປັບປຸງ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມກວດກາ ສະບັບເລກທີ 0724/ກວຕ, ລົງວັນທີ 24 ສິງຫາ ປີ 2015,    ປະຈຸບັນໄດ້ປະຕິບັດພາລະບົດບາດຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ  ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມກວດກາ ສະບັບເລກທີ 0276/ກວຕ, ລົງວັນທີ  26 ກຸມພາ ປີ2018 (ສະບັບປັບປຸງ)

 

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມກວດກາສະບັບເລກທີ 0842/ກວຕ, ລົງວັນທີ 21 ທັນວາ ປີ 2011    pdf-icon 

        ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມກວດກາ ສະບັບເລກທີ 0724/ກວຕ, ລົງວັນທີ 24 ສິງຫາ ປີ 2015     pdf-icon

        ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມກວດກາສະບັບເວກທີ 0276/ກວຕ, ລົງວັນທີ 26 ກຸມພາ ປີ 2018     pdf-icon

 

   

    

 

 

ແຜນທີ່

 

ຄັງຮູບພາບ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

​ທີ່ຕັ້ງ  :    ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ​ແລະ ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ

             ຕຶກ​ 100

​ໂທ    :    (+856-21) 243310 ຕໍ່ 110

             (+856-21) 255075 ຕໍ່ 110

​ແຟັກ  :    (+856-21) 213 470

ຕູ້ ປ​.ນ:   2279, ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ

ອີເມວ:    doi@most.gov.la

​ເວັບ​ໄຊ:   ​doi.most.gov.la

ຖະໜົນ ນາໄຮ່ດຽວ, ບ້ານ ສີດຳດວນ, ​ເມືອງ ຈັນທະ​ບູລີ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Tuesday the 21st. ສະຫວງນລິຂະສິດໂດຍ ກົມກວດກາ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ. ອອກແບບໂດຍ ກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.